Arkiva2018-02-10T17:12:15+01:00

Rrënjët

Autori : DENILU Titulli: RRËNJËT Kopertina - Piktor Agim Sulaj Redaktimi: Doriana Sterkaj Botimi i parë, 2017 ISBN: 978-9928-223-74-6 Përgatiti për botim: Roland Lushi Formati : 14x20cm Të gjitha të drejtat i takojnë [...]

Pertej dritares

Autore: Irena Gjançi Titulli; Pertej dritares Redaktor: Arqile V. Gjata Korrektore: Phd. Shpresa Gjergji (Fundo) E-mail: iregjanci57@gmail.com Skicat : Hendri Duraj Botimi i parë, 2017 ISBN: 978-9928-223-73-9 Përgatiti për botim: Roland Lushi Formati [...]

Mik me ajrin

Titulli: Mik me ajrin Autori: Arqile V. Gjata e mail gjata.arqile2@gmail.com Tele.0030.6947544199 Korrektor- Novruz Abilekaj Dëshira ime: Ky vëllim poetik të mbetet si kujtesë... Ua kushtoj familjes sime, fëmijve, nipërve dhe mbesave me [...]

Thjesht…

Autori : Gerti Ahmeti Titulli: Thjesht... Redaktor: Ilmi Dervishi Korektore: Eda Miri Kopertina: Xhevrije Nimani Recensa: Ana Ahmeti Botimi i parë, 2017 ISBN: 978-9928-223-76-0 Përgatiti për botim: Roland Lushi Formati : 14x20cm Të [...]

REVOLUCIONARËT

Titulli: REVOLUCIONARËT Autor - Erjon PAPAGJONI Redaktor - Josif PAPAGJONI Meri LALAJ Përgatiti për botim: Roland LUSHI ©Të drejtat autorit Formati: 14x20 Tirazhi: 300 kopje ISBN: 978-9928-223-77- 7 Shtëpia Botuese “ADA” Adresa: Rr. [...]

Load More Posts

Librat më të fundit