Kohë e Lirë2018-02-10T17:09:06+01:00

ÇORODITJE

ÇORODITJE (Poezi-Satirë-Fabul ) -Autore: Dava Nikolli -Redaktore & korrektore: Vjollca Shurdha -Kopertina: Alfred Gjoka -Botim i parë -NB/.Redaktimi e korrektimi i këtij libri është bërë në bazë të liçencës poetike. ISBN: 978-9928-223-30-2 Përgatiti [...]

Librat më të fundit

Go to Top