Perjetime Poetike2020-06-23T22:07:17+01:00

Poeti nuk shkruan vetëm që të pëlqehet. Ai shkruan kur e do emocioni, frymëzimi i tij, jeta. E jeta nuk është prehje por shqetësim e gëzim njëkohësisht. Poeti i jep atyre vlera të [...]

Herë pas here në këtë rubrikë do të përcjellim poetë qe kanë botuar te shtëpia botuese “ADA” Një libër apo një histori mund të shihet në aq shumë versione, sa ka lexues… Kushdo [...]

Load More Posts

Librat më të fundit

Go to Top