Këtë mesjavë tek ADA me botimin e saj më të fundit

 

Autori: Kastriot Muçaj

 

Titulli:   Dheu dhe guri – Fabula –

 

Redaktor: Zimo Krutaj

 

Në ballinë: Francisko Goja;

                                    kapriçio nr. 42 Tu que no puedes

 

Përpunimi grafik: Grafika ADA

 

Copyright: Të gjitha të drejtat të rezervuara, i takojnë autorit. 

 

Sponsor: ELIO RAGUSA

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 14x20cm

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, prill 2023

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muçaj, Kastriot

Dheu dhe guri: fabula – Kastriot Muçaj

; red. Zimo Krutaj.

– Tiranë : Ada, 2023

76 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-398-19-2

1.Letërsia shqipe         2.Fabula

821.18 -191