Libra2018-02-10T13:43:14+01:00

Një tjetër libër këttë javë nga Botimet ADA   Titulli: Brengë Autor: Niku Ramollari Redaktore: Alma Pire     Botimi i parë, 2021 Tirazhi: 100 kopje ISBN: 978-9928-326-67-6   Përgatiti për botim: Roland [...]

  Ky libërth po flinte. Nuk e zgjova unë, por zhurmat e grafomanëve… Ç’rrugë do zgjedhë, nuk e di. Është në dorë të tij… (Unë s’e ndihmoj dot më.) Autori   Titulli: Baloja [...]

Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA   Titulli: Qenia Autor: Briken  Zenuni Kopertina: Altin Ramo   Botimi i parë, 2021 Tirazhi: 200 kopje ISBN: 978-9928-326-60-7   Përgatiti për botim: Roland [...]

Libri “ESENCA… 2” ashtu si vëllimi i  pare i saj “ESENCA…1”  është një Bibël e vogël, plotë thënie të urta, që frymëzojnë drejtësi, moral, edukatë, shpresë, guxim, vullnet, krenari, dashuri, dituri, vetëbesim..., përvetësimi [...]

Librat më të fundit

Go to Top