Nga botimet më të fundit vjen libri me poezi i autorit Petrit Mera

 

Titulli: Lot i pagjumë – Poezi

Autor: Petrit Mera

 

 

ISBN: 978-9928-823-11- 3

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Mera, Petrit

Lot i pagjumë / Petrit Mera.

– Tiranë : Ada, 2024.

116 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-823-11-3

1.Letërsia shqipe       2.Poezia

821.18 -1