Shtëpia botuese “ADA” sjell në këtë mesjavë për lexuesin librin interesant me  titull “GJASHTËDHJETË…” të autorit POZAET QOSE

 

Titulli i librit: GJASHTËDHJETË…

Lloji: shkrime.

Autor: Pozaet Qose

Përzgjodhi dhe redaktoi shkrimet: Alime Qose

Vizatimet në ballinën e parë dhe të pasme: Enola Qose

Përkujdesja gjuhësore: Denada e Aldo Qose

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Qose, Pozaet

Gjashtëdhjetë… : shkrime

Pozaet Qose ; red. Alime Qose.

– Tiranë : Ada, 2024.

100 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-823-16-8

1.Letërsia shqipe       2.Poezia

821.18 -1