Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: DËSHMI E NJË TË PANJOHURE

Autor: SHABAN RAMA

 

 

Botimi i parë: 2021

 

ISBN: 978-9928-362-00-1

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti pë botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, tetor 2021

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Rama, Shaban

Dëshmi e një të panjohure :

tregime & skica / Shaban Rama.

– Tiranë : Ada, 2021

128 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-00-1

1.Letërsia shqipe  2.Tregime dhe novela

3.Skica letrare  4.Ese

821.18 -32

821.18 -4

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

Janë tregime e skica, si dhe dy ese, të shkruar në vitet e demokracisë nga 1990 deri në vitin 2005.  Janë të ndryshëm nga tregimet në diktature, jo vetëm se lihet e kaluara politizuese, skematizuese, situatat e personazhet e rrejtshme, por u mbyllet dera dhe ndonjë orvatje me timbër të kuq brenda. Po ka akoma më tepër, tregimet nuk janë periferike, siç jemi mësuar prej kohe të  lexojmë, por qytetarik – them unë fortë i sigurtë, madje me mburrje. I dua mburravecët që afrojnë monumente arti e thonë: e bëra unë, dhe s’i dua modestet  që thonë:

-E bëra me ndihmën e shokëve.

– Bëtë fëmi me ndihmën e shokëve?!!!

Po të vazhdojmë idenë tonë. Me këto tregime, nis një faqe e re letërsisë shqiptare, sipas meje, e asaj universale. Ndihem fort i nderuar, që jam nga të parët pionierë, të përfaqësimit modern letrar.