Titulli:Legjenda e Bjeshkëve të Namuna

 

Autori: Iliaz BOBAJ

Redaktor: Rushit Rabamaja

 

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 13.5x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bobaj, IliazLegjenda e Bjeshkëve të Namuna : (legjendë për fëmijë) /

Iliaz Bobaj ; red. Rushit Rabamaja.

– Tiranë : Ada, 2021

28 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-17-9

1.Letërsia shqipe  2.Letërsia për fëmijë   3.Poezia 4.Legjenda

821.18 -93 -1