Naim Jonuzi, autori i librit ”Aromë Mulate”, kësaj radhe vjen para lexuesit me një vepër letrare të stilit romanesk, mbështetur thellësisht në realitete njerëzore.

Nëpërmjet këtij libri ai sjell të vërteta të brishta familjesh dhe të një pjesë të shoqëërisë, veçanërisht asaj të margjinalizuar, e cila bart në ndërgjegjen e vet influenca paragjykimi.

Romani ”Aromë Mulate” nuk ka stisje; nuk ka inprovizime skenash, por ka aktualitet.

Të gjitha bazamentet e ngjarjes i sjell nëpërmjet romancës së dy të rinjve.

”Aromë Mulate” është libri i katërt i këtij autori.

Para këtij, në vitin 2016, ka botuar librin ”Anija Plakë”, ndërsa në vitin 2017 ”Nata e Fundit”.

Librin e tretë, botuar ne vitin 2021, e titullon ”Kthehu me dallëndyshet”.

Krijimtaria e Naim Jonuzit karakterizohet nga një ndjenjë e thellë, e cila në thelb ka dashuri, dhimbje, emocion, por edhe shpresë, pasi vetë jeta është motivi i saj.

 

Titulli: Aromë mulate – Roman

Autor: NAIM JONUZI

Redaktor: Çelik Petriti

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autorit

 

ISBN: 978-9928-362-57-5

Botimi i parë, 2021

Formati : 14x20cm

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2022

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Jonuzi, Naim

Aromë mulate : roman / Naim Jonuzi ;

red. Çelik Petriti. – Tiranë : Ada, 2022

160 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-57-5

1.Letërsia shqipe   2.Romane

821.18 -31