Një libër interesant vjen këtë fillimjavë te Botimet ADA me vargje plot dashuri dhe jetë

Titulli: Dashuri dhe jetë

Autore: Lumnie Hoti ( Cota Luna)

Redaktor: Zyba Hysa

Kopertina: Kristi Bashmili

 

 

Botimi i parë: 2022

Formati : 14x20cm

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, dhjetor 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hoti, Lumnie Dashuri dhe jetë : poezi /

Lumnie Hoti (Cota Luna) ;

red. Zyba Hysa.

– Tiranë : Ada, 2022

116 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-89-6

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1