Një libër plot ndjenjë dhe dashuri është botimi më i fundit te shtëpia botuese ADA, i autores Bukurije Bushati

 

 

… Pastaj hodhi sytë mbi qirijtë, që po jepnin lëkundjen e fundit të flakës duke lënë mbi dyshemenë e urës, pranë parvazit të saj, parafinën në shenjën e një engjëlli. U ul, e mori atë dhe e mbylli në duar.

 

Titulli: Dhembin dashuritë -Roman

Autore: Bukurije Bushati

Redaktoi dhe korrektoi: Gizela Bushati

Kopertina: Tea Rustani

 

© Bukurije Bushati, 2024

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2024

Të gjithë librat e botuar në shtëpinë botuese ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bushati, Bukurije

Dhembin dashuritë : roman / Bukurije Bushati ; red. Gizela Bushati.

– Tiranë : Ada, 2024.

140 f. ; 20 cm.

ISBN 9789928823014

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31