…Mendoj, poeti apo shkrimtari së pari shkruajnë për vete, për të nxjerrë jashtë atë ngacmim të brendëshëm shpirti. Kështu përjeton kohën më të bukur. Krijimin e fëmijës së tij. Vjen koha që krijesa vjen në jetë. Poeti apo shkrimtari hedh sytë përqark për të marrë buzëqeshjen e kalimtarëve për bukurinë e fëmijës. Ashtu siç bëjnë edhe nënat, që u ngrohet shpirti kur dikush ua lëvdon fëmijën. Pas këtij hapi vjen momenti tjetër kur fëmija rritet. Është pikërisht ky çast që përcakton të ardhmen e tij. Në ze vend në një grup shoqëror, në thirret në emër, ia ka arritur qëllimit. Është bërë dikushi. Në është lënë mënjanë dhe askush e njeh atë, ka edhe kjo arsyet e veta; O nuk është kuptuar, o janë të tjerë talente që kanë ndritur. Por gjithsesi, ajo mbetet një fjalë shpirti që një njeri që i fali kësaj bote…

 

 

Titulli: EKZISTENTE APO ILUZION? Ese2

Autore: BUKURIJE BUSHATI

 

Redaktore &Korrektore: Elona Marika

Ilustrimet: ELONA MARIKA

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores

ISBN: 978-9928-326-29-4

Botimi i parë, 2020

Formati : 14x20cm

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, Gusht 2020

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë 

Bushati, Bukurie

Ekzistente apo iluzion? : ese / Bukurie Bushati ;

red. Elona Marika. – Tiranë : Ada, 2020

412 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-29-4

1.Letërsia shqipe  2.Ese

821.18 -4