Nga Botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA vjen libri

Krijimtaria si rëndësi dhe ndikim në vetmi në ndërgjegjësimin  e  shoqërisë njerëzore

 

Autore: Irina Hysi

 

Bëj kërkime shkencore, të cilat më kanë dhënë kënaqësinë të eksploroj ndryshe në fushën e psikologjisë së artit, kam punuar me punëtori dhe projekte artistike me fëmijë, në vende të ndryshme si Maqedoni, Greqi, Qipro, shkollë arti në Shqipëri. Ky studim më dha më shumë kënaqësi në përsosjen e njohurive në kombinim me multikulturalizma të ndryshëm në zhvillimin e fushës së psikologjisë së krijimtarisë dhe psikozës, si një ndihmë e madhe për vetëhumanizimin në ndërgjegjësimin e shoqërisë njerëzore.# irinahysi@gmail.com Tel. 0692059792

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Hysi, Irina

Krijimtaria si rëndësi dhe ndikim në vetmi

në ndërgjegjësimin  e  shoqërisë njerëzore

civile / Irina Hysi. – Ada : Tiranë, 2022

234 f. : me il. ; 10 cm.

ISBN 978-9928-362-69-8

 

1.Psikologjia   2.Krijimi (letrar, artistik, etj.)

 

159.954

 

FALENDERIME

Faleminderime bashkëpunimi,

(departamenti i arteve dhe shkencave), (seminare), (intervistat).

Kledia Vlashi Arkitekt Manaxher projektesh (Red. Teknik, grafist).

Dr Abaz Hado Artist, kritik Mjeshtër i Madh ALBANIA

Miho Gjini Mjeshtër i Madh Kritik Arti. Studiues. Publicist. Greqi

Dr. Luan Rama(Ambasador) Shkrimtar Kritik Poet Francë.

Dr. phd. Mimoza Ahmeti Artist pedagog, poet, kritik Arti Albania

Dr. Paskal Kaçani, fillozof, studiues Itali

Sabedin Selmani, Pedagog. Producent, Dr. fest Tiff Oda

Adrian Devolli Artist Studiues i Artit Bizantin

Ajet Nallbani (specialisti i trashëgimisë kulturore Etnografi) Berat Albana

Joan Zhonga Kineast Animation Greqi

Buron Kaceli Mjeshtër i Madh Artist Albania

Bashkim Zahaj Arkitekt Skenograf Pedagog Albania

Emg. George Malo Studiues gjuhe, Red. Londër.

Vladimir Kacaku. Artist Skulptor Pedagog Fillozof. Albania

Vladimir Myrtezai Artist,pedagog, poet, kritik Arti. Akadamedi Arti Albania

Gëzim Celhyka Artist, studiues arti, eseist.

Vlash Droboniku Artist animator USA

Lejla Tukici Manhatan Mjeke USA

Genc Shaqiri Terapist Sufist Qipro

Agron Shele Themelues Antologjik. Kritik Studiues Shkrimtar

Roland Lushi:- Botues “Ada”,  ALBANIA

Materiali që do përdoret vetëm me të drejtën e autorit, pasqyron psikologjinë e krijimtarisë dhe talentit, ndikimet dhe rëndësinë, përvojën dhe praktikën në fushën e indetifikimit të drejtimit të talentit krijues, diagnostikimin si aftësi për të qenë krijues në çdo kohë për indetifikimin e talentit dhe ndërgjegjësimin. Ky material të përdoret për një gamë të gjerë institucionesh, studiues shkencor të fushës së psikologjisë së talenteve krijues, kritik arti, terapistë arti.