Titulli: Kthehu me dallëndyshet – Poezi

Autor: NAIM JONUZI

 

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autorit

 

ISBN: 978-9928-326-86-7

Botimi i parë, 2021

Formati : 14x20cm

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2021

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Jonuzi, Naim

Kthehu me dallëndyshet : poezi / Naim Jonuzi.

– Tiranë : Ada, 2021

72 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-86-7

1.Letërsia shqipe  2.Poezia

821.18 -1​