Basir Bushkashi është një poet liriko-filozofik në dritën e shpirtit njerëzor, ku çmon njeriun, virtytet me nota prekëse dhe qëndis një verb të thjeshtë, k o m u n i k u e s . Këto janë fjalët që thotë poeti dhe studiuesi Mevlud Buci për poetin e mrekullueshëm matjan BASIR BUSHKASHI  I cili vjen me librin e tij të tetëmbëdhjete “Kumbimet e vona…”nën logon e shtëpisë botuese ADA.

 

Titulli: KUMBIMET E VONA…

Autor: Basir Bushkashi

Redaktor: Kujtim Stana

Recensent: Gegë Tusha

Kopertina: Agron Sejamini

Arti grafik: Artan Kurti

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

ISBN: 978-9928-398-92-5

Tirazhi: 200 kopje

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32 Ap. 7

www.botimetada.com

Cel. 06822190 16

Tiranë, janar 2024

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bushkashi, Basir Kumbimet e vona …

: poezi / Basir Bushkashi ;

red. Kujtim Stana

– Tiranë : Ada, 2024

176 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-398-92-5

1.Letersia Shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

Falenderim:

Për miqtë e mi, Bajram Gjoni e Gëzim Buna,

me banim në Florida, SHBA, që sërish dhanë

ndihmesën e tyre për botimin e poezive të mia.