Një libër nga autorja Bajame Hoxha – Çeliku vjen këtë mesjavë nën logon e shtëpisë botuese ADA

Titulli:

Autore: BAJAME HOXHA-ÇELIKU

Redaktore: MERI LALAJ

Kopertina: IDLIR SULO

 

Botimi i këtij libri u bë i mundur falë kontributit

të Institutit të Integrimit të të Përndjekurve Politikë

 

Botimi i parë, 2022

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

©Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall 32. Ap. 7

Cel: 068 22 190 16

Tiranë,  2022

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hoxha (Çeliku), Bajame Malva haker : roman

/ Bajame Hoxha (Çeliku) ; red. Meri Lalaj

– Tiranë : Ada, 2022

256 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-68-1

  1. Letërsia shqipe

2.Romane 821.18 -31