Muça Vladimir
Mbi flatra vargjesh- poezi
Email:vladimir_muca@yahoo.com

Redaktori:Eri Hoxhaj
Korrektor:Mark Kalaj
Punoi në kompjuter:Mark Kalaj
Dizenjo e ballinës:Eri Hoxhaj

Formati:14×20 cm

Shtëpia botuese “ADA”
Botimi i parë, 2020
ISBN: 978-9928-296-90-0

Përgatiti për botim: Roland Lushi
©Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, mars 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Mbi flatra vargjesh : poezi / Vladimir Muça ;
red. Eri Hoxhaj. – Tiranë : Ada, 2020
136 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-90-0
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1