Nga botimet më të fundit të Shtëpisë Botuese ADA

 

Titulli: Më thuaj, e do?

Autore: Doloreza Spiro

 

Redaktore: Doloreza Spiro

Korrektor: Panajot Furtuni

Kopertina: Eduard Konica

Punoi në kompjuter: Eleftheria Chaldaiou

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Botimi i parë: 2022

Formati : 14x20cm

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, gusht 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Spiro, Doloreza

Më thuaj, e do? : poezi / Doloreza Spiro.

– Tiranë : Ada. 2022

160 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-64-3

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1