Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese “ADA”

Poezia vjen si një rrugëtim mes shtigjesh ndenjash për të zbuluar botën dhe për të prekur ndjesinë e brishtë të të qenurit një krijesë unike.
Bota zbulohet mes puthjes së diellit dhe lamtumirës së vezullimit të yjeve, ashtu lehtë, pa strukturë, me varg të lirë që tenton t’i shmanget realitetit duke e përkedhelur atë.
Mes vargjeve gjen veten, natyrën,zbulon skutat e tua të nënvetëdies duke formësuar qenien tënde.
Thjeshtësia, brishtësia dhe forca e një vargu prekin ciklin më të madh të poezive, duke e bërë lexuesin pjesë të mendimeve, përjetimeve dhe botës së poetes.

Suela Gjeçi

Titulli: Në kërkim të një ëndrre…
Autore: ALBA DAJLANAJ
Redaktore: SUELA GJEÇI
Struktura grafike realizuar: Grafika “ADA”

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores
ISBN: ISBN 978-9928-296-80-1

Botimi i parë, 2019

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, dhjetor 2019

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dajlanaj, Alba
Në kërkim të një ëndrre… : poezi /
Alba Dajlanaj ; red. Suela Gjeçi.
– Tiranë : Ada, 2019
84 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-80-1
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1