… Ata janë në zemrën time, në shpirtin tim çdo minutë e sekondë. Sot e kësaj dite, në pleqëri, nxënësit e mi, kur më shikojnë, më përshëndesin e më takojnë me plot përzemërsi dhe gojët e tyre nxjerrin fjalë të ngrohta plot dashuri e mirësi. Ju faleminderit nxënës të dashur! Ju faleminderit edhe një herë! Ju faleminderit gjithmonë e përherë! Ju dhe vetëm ju, keni qenë barometri i punës sime.

Ju dhe librat keni qenë shokët e mi të ngushtë kurdoherë, si në rini dhe në pleqëri, ma keni bërë jetën pranverë, me keni mbushur me gëzim e lumturi…

 

Titulli: Një dhimbje e ëmbël

Skica dhe tregime

Autor: Sokrat Kotherja

 

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Kotherja, Sokrat

Një dhimbje e ëmbël : skica dhe tregime /

Sokrat Kotherja. – Tiranë : Ada, 2022

164 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-85-8