Nga librat më të fundit të shtëpisë botuese ADA  në këtë fund viti

 

Autore: Valbona Mitaj Hyka

Redattore e traduttore: Ndue Lazri

Copertina: Gabriele Zani

 

Prima edizione: 2022

Formato : 14x20cm

 

Ha preparato i’edizione: Roland Lushi

 

Casa editrice “ADA”

Indirizzio: Via Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, Dicembre 2022

Stampato in tipografia della casa editrice ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hyka, Valbona

Oltre il filo spinato / Valbona Mitaj Hyka ; përkth. e red. Ndue Lazri.

– Tiranë : Ada, 2022

140 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-92-6

1.Letërsia shqipe    2.Kujtime

821.18 -94