Nga Botimet më të fundit vjen libri i autores tashmë të njohur Zyra Ahmetaj

 

Titulli: Shtigjeve të dhimbjes

Autore: Zyra Ahmetaj

Redaktor: Z. Ahmetaj

Botimi i parë: 2023

Përgatiti për botim: Roland Lushi

ISBN: 978-9928-398-26-0

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2023

 

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese ADA

gjenden në Bibliotekën Kombëtare

 

CIP KATALOGIMI NË BOTIM BK TIRANË

Ahmetaj, Zyra

Shtigjeve të dhimbjes : poemë

Zyra Ahmetaj.

– Tiranë : Ada, 2023.

48 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-398-26-0

1.Letërsia shqipe2.Poezia

821.18