Një tjetër botim vjen nga autori tashme i njohur Petrit Sulaj nën logon e shtëpisë botuese ADA

 

Titulli:  Varrezë lamtumirash – Poezi

Autori: Petrit Sulaj

 

Redaktore;  Lida Lazaj

 

Botimi i parë: 2023

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, shtator 2023

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Sulaj, Petrit

Varrezë lamtumirash : poezi / Petrit Sulaj ; red. Lida Lazaj

Tiranë : Ada, 2023.

108 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-54-3

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1