…. Ishte e premte 14 maj 2019 para dite duke pirë kafen e mëngjesit në shoqërinë e një mikut tim i bëj zile Zyzh Zhanetës.

Menjëherë e hapi dhe dëgjova plot pas dyzetëepesë viteve po atë zë po aq të fresket si dikur….

 

Autori: Piro Millona (Minella)

Titulli i librit: Zysh Zhaneta Nova  – Kujtime –

Redaktor: Autori

 

Bashkëpunoi në botimin e këtij libri: Fitije Picari

 

Botimi i parë: 2023

 

ISBN: 978-9928-398-58-1

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rruga Mihal Grameno Pall. 2 Ap. 7

Cel.: 068 22 190 16

Tiranë, tetor 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Millona, Pirro M.

Zyshë Zhaneta Nova : kujtime /

Piro Millona Minella. –

Tiranë : Ada, 2023.

76 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-58-1

1.Nova, Zhaneta 2.Mësues 3.Kujtime 4.Shqipëri

929(496.5) [Nova, Zhaneta] (093.3)