DREJT TEJE…
Autore: Bukurie Binjaku
Redaktor: ILMI DERVISHI
Recenca: FLORA SHABI
Kopertina: XHEVAHIRE NIMANI

ISBN: ISBN 978-9928-244-24-6

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, korrik 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Binjaku, Bukurie
Drejt teje… : poezi / Bukurie Binjaku ;
red. IlmiDervishi.
– Tiranë : Ada, 2017
60 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-224-24-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1