Titulli: E PASTREHA E DASHURISË
Autor: ALKETA DERVISHAJ

Të gjitha të drejtat e këtij botimi janë të rezervuara.

Botim i parë, 2016

ISBN: 978-9928-223-38-8

Shtëpia Botuese “ADA”
Rruga: Nasi Pavllo Nr.20
E-mail: rlushi@yahoo.it
Cel: +3554 68 221 9016
Tiranë, NËNTOR 2016

SPONSORIZOI: Sallon BORA
+35569 66 79 730

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dervishaj, Alketa
E pastreha e dashurisë : poezia /
Alketa Dervishaj. –
Tiranë: Ada, 2016
60 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-38-8
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

“Dashuria është si lulet e egra,
të cilat çelin edhe nën rrënoja.”