Doli numri i ri
i revistës letraro – artistike “OBELISK” Nr.213

Organ i Shtëpisë Botuese”ADA”
www.botimetada.com
Periodike letraro-artistike
Viti XI-të i botimit – Nr.213 JANAR 2019

Del në datë 15 të çdo muaji.

Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
FRANCE

ISSN:2225-78-96

Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016
e-mail: rlushi@yahoo.it

Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në libraritë kryesore në Shqipëri (me çmim 100 lekë), në Kosovë (me çmim 1 euro), e në Greqi (me çmim 1 euro).

“Obelisk” mund ta lexoni edhe në internet në adresën:
www.botimetada.com
Abonimet Europë: 1 vit – 15 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 20 usd+pp.

Për çdo vërejtje, sugjerim apo bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it
Nr. llog. Tirana Bank
Lekë: 0130-260249-001
IBAN – AL12 2061 1035 0000 1302 6024 9001

Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tel: +355 4 450 53 12
Tiranë 2019
Tirazhi: 500 copë