Thashë, të bëhem
edhe unë poet

Poezi

Viron Kona
Thashë, të bëhem edhe unë poet
Poezi
Redaktor: Zeqir Lushaj
Recensensat: Sadulla Zendeli-Daja, Kadri Tarelli
Konsulent: Dr. Bajram Mejdiaj, Sejdo Harka
Në kopertinë: Liljana Kona (Zhaka)

© Autori
Kontakt me autorin:
konaviron@yahoo.com
Cel:0692499995

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Botimi i parë, 2017
ISBN 978-9928-244-42-0

Formati : 12x20cm

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, tetor 2017
Të gjithë librat e botuar tek botimet ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kona, Viron
Thashë, të bëhem edhe unë poet : poezi
Viron Kona ; red. Zeqir Lushaj.
Tiranë : Ada, 2017
120 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-42-0
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

KUSHTIM

Ja kushtoj këtë vëllim me poezi Liljanës sime të shtrenjtë, që më ka qëndruar pranë për 40 vjet të jetës sonë bashkëshortore, duke ndarë me mua vështirësi dhe gëzime, por edhe duke më mbështetur me përkushtim të plotë në rrugën e krijimtarisë letrare.

VIRON KONA