Libri “ESENCA… 2” ashtu si vëllimi i  pare i saj “ESENCA…1”  është një Bibël e vogël, plotë thënie të urta, që frymëzojnë drejtësi, moral, edukatë, shpresë, guxim, vullnet, krenari, dashuri, dituri, vetëbesim…, përvetësimi i të cilave i ndez njeriut një dritë jeshile që të shohë së thelli brenda vetes dhe brenda të tjerëve, e bën njeriun model në shoqëri.

 

Titulli i librit: ESENCA …2 (AFORIZMA)

Autor:  Pranvera Drita GJONI

Kopertina:  Ana Gashi

Redaktor & Korrektor:  Pranvera  Drita  Gjoni
ISBN: 978-9928-326-62-1

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 20x15cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2021

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Gjoni, Pranvera

Esenca / shkroi e red. Pranvera Gjoni.

– Tiranë : Ada, 2021.

[V.2], 116 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-62-1

 

1.Letërsia shqipe         2.Aforizma

 

821.18 -84