…Ato vajza kanë pritur të shkruaja  ndryshe, jashtë domgatitetit, klasoritetit, e me radhë. Janë “kurvat unike” të realizmit socialist, që nuk gjeten përfaqësimin e tyre në prozën e në poezinë komuniste. U lanë me kast në harresë, se shkërmoqej morali klasore, e jo vetëm klasore. Binte e tërë politika agjitative e ndershmërisë proverbiale të femrës  shqiptare. “Kurvat, e qelbësirat” që rrotull i shihnim asohere, nuk i desh letërsi zyrtare ti futë brenda saj, por përbrenda këtyre mjeraneve kanë futur mikun punëtore, fshatare, intelektuale. Kuku! Kini mendjen, janë vajzat tona harrakate, më të mirat, që dolën hapur kundër  pak lirive femërore e shtypjes feministe. Ky është shkaku në tërësi, e jo pallimi si qëllim në vete. Ishte mënyra kundërshtuese e rrenacitetit, se femra jeton këtu e shpenguar nga çdo privim…

 

Titulli: JETË TË ASKUJT –  Roman

Autor: SHABAN RAMA

 

 

Botimi i parë: 2021

 

ISBN: 978-9928-326-81-2

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti pë botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, qershor 2021

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Rama, Shaban

Jetë të askujt : roman / Shaban Rama.

– Tiranë : Ada, 2021

408 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-81-2

1.Letërsia shqipe         2.Romane

821.18 -31