Ky roman është i pari shkruar nga unë. U mbështet mbi një tregim, që e kisha shkruar para demokracisë. Pak prej tij ndodhet  në kapitullin e 18-të. Tregimi bëri romanin, kur ky i fundit e neglizhoi  të jetë boshti i veprës. Kjo, është mëse e ditur, se ligjet artistike transformojnë, e përkulmojnë, gjer dhe skemat e fiksuara autoriale, nga mungesë e dinamikës. Por duhet shtuar, se nuk duhen të merren si  të vërteta ngjarjet në kuptimin e historizmit konspektiv. Historiani, siç është pohuar, nuk dredhon nga fakti, nuk bën spekulativin, se i bie puna e tij në humnerë. Romancieri, se bën historinë, dhe as e thotë si ka ngjarë: vjetmi, parvjetmi, si një e një bëjnë dy. Se mund  të bëjnë dhe tre, katër, sipas tij. Ai merr dukuritë me të cilat do modelojë logon e tij krijuese, ku proceduesi është i huaj, iniciuesi, në bërjen ndryshe. Ndërhyrësi frekuenton, ose talent show, vepron i pavarur nga dialektika ditore. Misteriozisht i bën një imazhim të ri kundrealitetit tonë. E nuk thotë kurrë inspiruesi: e bëra unë.

– E juaja është vepra, ju lumshin duart!- thotë modestish i papami. Në këtë pikëpamje unë jam vetëm kazmaxhiu!

 

Titulli: Viti i kukuvajkës

Autor: Shaban Rama

 

Botimi i parë: 2022

ISBN: 978-9928-362-31-5

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Rama, Shaban

Viti i kukuvajkës : roman / Shaban Rama.

– Tiranë : Ada, 2022

164 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-31-5

1.Letërsia shqipe         2.Romane

821.18 -31