Këtë fillimjave të këtij korriku të nxehtë te botimet ADA vjen diçka e qielltë nga poeti tashmë i njohur ROLAND MUSTA

 

Titulli:   ASGJË NGA QIEJT

Poezi

Autori: Roland MUSTA

e-mail: mustaroland@yahoo.com

 

Përzgjodhi dhe ideoi: Safo MUSTA,

Ottawa, Kanada

 

Kopertina nga Artur MUHARREMI,

Paris, Francë

 

Tirazhi: 50 kopje

Botimi i parë, 2023

 

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

 

Formati : 12.5×20.5 cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, qershor 2023

 

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

 

Të gjithë librat e shtëpisë botuese ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare Titanë

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë 

Musta, Roland

Asgje nga qiejt – poezi / Roland Musta. – Tiranë : Ada, 2023

240 f. ; 12.5×20.5 cm.

ISBN 978-9928-398-38-3

1.Letërsia shqipe    2.Poezia

821.18 -1​

 

ASGJË NGA QIEJT

 

Asgjë nga qiejt nuk kam pritur.

(Që njomzak, eksplorator.)

Me kërshëri në shpirt, sfilitur

Ta ulja Zotin në oborr!

 

Nuk ndoqa pas asnjë dishepull.

Asnjë apostull, s’ndoqa pas.

Me veten ngrënë e përndjekur,

Ta hipi malin, o të plas!..