Java te Botimet ADA fillon sërish me një libër tjetër të autores Thale Jorgaqi Llaci

 

Titulli: Besimplot tek i madhi Zot!

Autorja: Thale Jorgaqi Llaci

Botimi i parë: 2023

Përgatiti për botim: Roland Lushi

ISBN: 978-9928-398-24-6

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2023

 

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese ADA gjenden në Biblioteken Kombëtare

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Llaci, Thale J.

Besimplotë tek i madhi Zot! : poezia / Thale Jorgaqi Llaci. –

Tiranë : Ada, 2023.

Vol. 8, 188 f. ; 20 cm.

ISBN 978 9928 398 24 6

1.Letërsia shqipe

2.Poezia 821.18 -1