Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese “ADA”

 

Titulli: CHLOE

Autor: SHABAN RAMA

 

 

Botimi i parë: 2021

 

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti pë botim: Roland Lushi

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, qershor 2021

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Rama, Shaban

Chloe : poezi / Shaban Rama.

– Tiranë : Ada, 2021

144 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-82-9

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1​