-Më në fund: -Mendova por nga xhami dallova një siluetë e cila nuk m’u duk si e Debit. Shkova drejt derës, dhe kur e hapa u shtanga. Përballë meje ishte ai. Mbylla sytë dhe pickova veten sepse mendova se mendja më kishte ikur fare me të vërtetë dhe të gjitha seancat psikologjike që kisha bërë me psikologen deri tani nuk kishin shërbyer për asgjë. Nuk ishte e mundur që ai të ndodhej këtu. Hapa sytë përsëri, por ai po qëndronte para meje si pak çaste më parë…

 

 

Dashuri me një të panjohur

Autore: Erlinda Pysqyli

 

 

Redaktor: Roland Lushi

 

Formati: 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

 

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

       Ky libër i dedikohet të gjithë atyre lexuesve të cilët    ëndërrojnë për një botë tjetër, të panjohur për ta.

 

 

* Disa nga emrat, karakteret ose vendet të cilat janë përmendur në këtë libër janë thjesht imagjinata e autores. Në qoftë se ka ngjashmëri apo përputhje me dikë apo diçka, është thjesht një rastësi.

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Pysqyli, Erlinda

Dashuri me një të panjohur : roman/

Erlinda Pysqyli . – Tiranë : Ada, 2022

144 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-77-3

1.Letërsia shqipe  2.Tregime, novela, romane

821.18 -32