Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese”ADA” vjen VEPRA 3 e Autorit Daut Hoxha

VEPRA3

– Dhimbja e Shpirtit dhe e Zemres – POEZI
– Pulëbardha – POEZI
– Kështu ka ndodhur – NOVELË
– Gruaja me të zeza Vëllimi I – ROMAN
– Gruaja me të zeza Vëllimi II – ROMAN

Botim i parë 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
www.botimetada.com
Cel: 068 22 190 16 Tiranë,
shkurt 2020
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hoxha, Daut
Vepra 3 / Daut Hoxha. – Tiranë : Ada, 2020
286 f. ; 23.5 cm.
ISBN 978-9928-296-93-1
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
3.Tregime dhe novela 4.Romane
5.Përmbledhje (antologji)
821.18 -1 -82
821.18 -32 -82
821.18 -31 -82