VEPRA 4
Autori: Daut Hoxha

Botim i parë 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
www.botimetada.com
Cel: 068 22 190 16 Tiranë,
Maj 2020

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hoxha, Daut
Vepra / Daut Hoxha. – Tiranë : Ada, 2020
V. 4, 224 f. ; 24 cm.
ISBN 978-9928-326-00-3
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32