E vështirë për çdo gjë kur e fillon për herë të parë…
Që foshnjë e sa rritesh në moshën e pjekurisë së plotë, ku jetën e kupton me të mirat e të ligat e saj, ndjen më shumë ato që të mungojnë, ato që të mundojnë, ato që nuk mundesh t’i arrish asnjëherë e vrapon t’i kapësh sado të larta e të vështira në ngjitje e në qëndrimin tënd aty lart janë…

Kështu e nis librin e tij të parë Vasil Kaliva dhe e sjell para lexuesit nën logon e shtëpisë botuese “ADA”

Titulli: Deri kur…
Autor: VASIL KALIVA

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autorit.
ISBN: 978-9928-296-44-3
Botimi i parë, 2019

Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2019

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Deri kur… : roman / Vasil Kaliva.
– Tiranë : Ada, 2019
348 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-44-3
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31