VLADIMIR  MUÇA

Detaje jete (Epigrame, sentenca, fjalëurta)

Email: vladimir _muca@yahoo.com

Redaktor: Eri Hoxhaj

Korrektor letrar: Mark Kalaj

Punimi në kompjuter: Mark Kalaj

Dizanjo ballinës: Eri Hoxhaj

 

Botim i parë, 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2020

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muça, Vladimir

Detaje jete : (epigrame, sentenca, fjalëurta) / Vladimir Muça ; red. Eri Hoxhaj.

Tiranë : Ada, 2020

128 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-41-6

1.Letërsia shqipe      2.Epigrame    3.Proverba

821.18 -82​