Nga Botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA

 

Autore: ENXHI DRAPI

Titulli: Diku ku dielli nuk perëndon

 

Redaktor: Mujë Buçpapaj

Kopertina: Autorja

 

Botimi i parë: 2020

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-326-27-0

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, gusht 2020

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Drapi, Enxhi

Diku ku dielli nuk perëndon :

roman / Enxhi Drapi.

– Tiranë : Ada, 2020

236 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-27-0

1.Letërsia shqipe         2.Romane

821.18 -31