Epigrami është njëra nga ato forma poetike e cila më drejtpërdrejt është e lidhur me jetën dhe ngjarjet aktuale. Prandaj qëndron me sukses në të gjitha kohërat dhe në të gjitha situatat shoqërore, që nga kohërat më të vjetra e deri më sot. DENILU e ka levruar me sukses kete e ka sjelle here pa here ne librat e tij problemet e kohes.

Titulli: “Ekuilibri i Nastradinit”
Autor: DENILU
Redaktoi: Oltjona Selamaj

(Kopertina Arben Meksi)
“Ekuilibri i Nastradinit”

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-63-5
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2017
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Luca, Ded N.
Ekuilibri i Nastradinit : epigrame / Denilu;
red. Oltjona Selamaj.
Tiranë : Ada, 2017
60 f. ; 14×20 cm.
ISBN 978-9928-244-63-5
1. Letërsia shqipe 2. Epigrame
821.18 -193.2