Një tjetër botim nga shtëpia botuese “ADA”

 

Autore: Eleonora Gjoka

Titulli: Fati i familjes KACALANO

Sipas të thënave të Zaharia Kacalanos

 

 

Botues: Roland  Lushi

 

Kopertina: Grafika ADA

Formati: 14 X 20

 

ISBN: 978-9928-326-48-5

 

SHTYPUR NË SHTYPSHKRONJËN E SHTËPISË BOTUESE “ADA”

 

Shtëpia Botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2020

 

TË GJITHË LIBRAT QË BOTOHEN TE ADA GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TIRANË

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kacalano, Zaharia

Fati i familjes Kacalano : nën shigjetat e kolerës komuniste =

The family Kacalano roots : history of the Kacalano’s family /Zaharia Kacalano ;

përgat. për bot. Eleonora Gjoka.

– Tiranë : Ada, 2020

150 f. : me foto ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-48-5

1.Gjenealogjia 2.Persekutimi politik 3.Kujtime

  1. Kacalano, familje 5.Himarë 6.Shqipëri

929.52(496.5) [Kacalano, familje

 

Dedikuar

 

Të parëve të familjes Kacalano (progoneve), një familje karakteristike himariote, me origjinë të lashtë helene, me kulturë dhe edukatë të bazuar në traditat shekullore të trashëguara dhe të pa shkëputura për shekuj me rradhë. Punuan dhe luftuan në përbërje të unitetit himariot për të mbrojtur lirinë, traditat, kulturën e tokën që e hapën dhe e krijuan me krahët e tyre për shumë breza. Punuan jashtë për një jetë më të mirë e ju dhanë arsim fëmijëve në Universitetet më të mira të Evropës. Krijuan një farë kapitali si bazë për brezat e ardhshëm. Qeveritë e Tiranës e shtetëzuan e shpërdoruan, e ndanë dhe po e grabisin përditë, pjesë-pjesë, deri në zhdukjen e plotë të saj.