Nga titujt më të fundit të shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: Fuqia e shpirtit

Autori: Gjin Kolë Dodaj

 

Botimi i parë: 2022

 

Formati: 13.5x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, maj 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë 

Dodaj, Gjin K.

Fuqia e shpirtit : poezi / Gjin

Kolë Dodaj. – Tiranë : Ada, 2022

56 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-38-4

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1