NGA BOTIMET MË TË FUNDIT TË SHTËPISË BOTUESE ADA VINË DY LIBRA ME KUJTIME TË AUTORIT Piro Millona (Minella)

 

 

…..” Kronikë e pambaruar ndër vite…!!”

 

….. Gjirokastra, qyteti i vëndlindjes time, më 18 Maj 1955, ditë e mërkurë në “Varosh” tek Fanija e Gushit…

Dëshiroj të ndaj me Ju disa kujtime për Gjirokastrën tonë.

Këto kujtime janë më tepër të periudhës së vegjëlisë time dhe të rinisë time të hershme. Kuptohet ndihem krenar që kam lindur në këtë qytet të çuditshëm, por besoj se cilido që viziton “qytetin e gurtë” ndien kënaqësi dhe sigurisht dëshirën ta vizitojë përsëri…

Sa vlerë kanë këto kujtime varet nga këndvështrimi i secilit që i lexon, për mua ato kanë më shumë karakter personal…

 

 

Autori: Piro Millona (Minella)

Titulli i librit:

“Gjirokastra Pjesë e Jetës sime” – Kujtime –

Redaktor: Autori

 

Bashkëpunoi në botimin e këtij libri: Fitije Picari

Kontribuesi financiar: Nuredin Seci

 

Botimi i parë: 2023

 

ISBN: 978-9928-398-69-7

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rruga Mihal Grameno Pall. 2 Ap. 7

Cel.: 0682219016

 

Tiranë, Nëntor 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Millona, Pirro M.

Gjirokastra : “… pjesë e jetës sime…!!!” :

kujtime / Piro Millona (Minella).

– Tiranë : Ada, 2023.

156 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-69-7

1.Letërsia shqipe 2.Kujtime

821.18 -94