FILLIMJAVA TEK BOTIMET ADA, NIS ME NJË LIBËR INTERESANT:

 

Jeta ime ndërroi në një natë fillimvjeshte. Ndërroi krejt çuditshëm, befasisht, pabesueshëm, por, ndodhi. Kalova nga njëra jetë në tjetrën pa kuptuar shkakun, momentin, arsyen.

Kështu e nis librin e tij, autori PETER H, STOU(Pseodonim, emrin e vërtetë për momentin nuk don ta bëjë të njohur)

 

 

Titulli:Historia e Dantes – njeriut qen

Autori: Peter H. Stou

Redaktori: Vitore Stolia

 

Botimi i parë, 2017

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13.5×20.5cm

 

 

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, tetor 2017

 

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese “ADA”

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Stou, Peter H. Historia e Dantes-njeriut qen:

roman / Peter H. Stou ; red. Vitore Stolia.

Tiranë : Ada, 2017

Libri 1, 132 f. ; 20.5 cm.

ISBN 978-9928-244-39-0

Autori shkruan me pseudonim. –

Emri i vërtetë i panjohur

1.Letërsia shqipe   2.Romane

821.18 -31