-Mos ka zënë vendin tuaj në tregim ky Raliku?-pyet dikush, që pandeh nga vetë e parë e foljes. Jo, nuk është i njëjtë autori me këtë njeri, që  ndryshon kryekëput, nga shumica e njerëzve”dinjitarë” Unë, e të tjerë, pafundësisht bëjmë plane, e thurim objektivat e nesërme. Ndërsa ora jonë rreh tik-tak, e tija ka ndaluar.

 

Titulli: I mjeri

Autor: Shaban Rama

 

Botimi i parë: 2022

 

ISBN: 978-9928-362-32-2

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, prill 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë 

Rama, Shaban

I mjeri : roman / Shaban Rama. – Tiranë : Ada, 2022

88 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-32-2

1.Letërsia shqipe         2.Romane

821.18 -31