Ngjarje që zhvillohen në Olimp e gërshetohen me të përditshmen e sotme jepen me një finesë e aq bukur sa librin e lexon me një frymë…

 

Titulli: Jetë në qelq

Autore: Tefta MUSTA

 

 

 

Botimi i parë: 2022

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Musta, Tefta

Jetë në qelq : roman / Tefta Musta.

– Tiranë : Ada, 2022

244 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-49-0

1.Letërsia shqipe         2.Romane

821.18 -31