Ju kërkoni gjëra ndryshe nga të tjerët. Hidhni ide të mëdha dhe unë…?

Unë i gëzohem çdo çasti dhe çdo gjëje që e shoh dhe e prek pak ndryshe nga ju.
E bukura, e zgjuara, e fismja, shplodhësja, ndodhet në çdo hap tonin. Duhet të dimë ta shohim dhe ta shijojmë. Mos shihni veç në qiell. Natyra na ka dhënë këmbë për të ecur mbi tokë.

 

 

Titulli: KJO BOTË KU JETOJ – Ese1

Autore: BUKURIJE BUSHATI

Ilustrimet: ELONA MARIKA

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores

ISBN: 978-9928-326-20-1

Botimi i parë, 2020

Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2020

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bushati, Bukurije
Kjo botë ku jetoj : ese /
Bukurije Bushati ; il. Elona
Marika. – Tiranë : Ada, 2020
308 f. : me il. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-20-1

1.Letërsia shqipe         2.Ese

821.18 -4