Një botim i bukur pë fëmijë është libri i rradhës nga Botimet ADA

Kotelja me bebelina

Tregime për fëmijë nga KUJTIM AGALLIU

TITULLI -Kotelja me bebelina
Autor- KUJTIM AGALLIU

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, mars 2023

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Agalliu, Kujtim
Kotelja me bebelina : tregime për fëmijë
Kujtim Agalliu. – Tiranë : Ada, 2023
48 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-398-07-9
1.Letërsia shqipe 2.Letërsia për fëmijë
3.Tregime për fëmijë
821.18 -93 -32